VUCA

VUCA Nedir? VUCA Dünyasında Nasıl İyi Bir Lider Olunur?

VUCA kavramı, Değişkenlik (Volatility), Belirsizlik (Uncertainty), Complexity (Karmaşıklık) ve Muğlaklık (Ambiguity) olarak açıklanır. İlk kez ABD ordusu tarafından Soğuk Savaş’ın bitmesiyle ortaya çıkan VUCA kavramı günümüzde belirsizliklerle dolu iş dünyasını tanımlamak için kullanılır.

Salgın, karantina, siyasi olaylar, ekonomideki dalgalanmalar ve dijital dönüşüm nedeniyle dünya artık daha değişken ve belirsiz. VUCA dünyasında liderlik kritik bir rol oynuyor. Liderler, bu dalgalanma, belirsizlik ve karmaşıklık ortamında keşfedilmemiş sularda gezinirken benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

VUCA nedir?

Source: Harvard Business Review

Değişkenlik (Volatility)

Değişkenlik çevredeki değişkenlerin sıklığı olarak tanımlanabilir. Zaman aşımına uğramış bilgiler, geç gelen geri bildirimler ve öngörü mekanizmalarının yokluğu VUCA dünyasının değişkenliğinden kaynaklanan problemlerdendir. Değişkenlik, iş dünyasında hızlı adapte olmayı ve çevik kararlar almayı gerektirir.

Belirsizlik (Uncertainty)

İş hayatında belirsizlik öngörü eksikliğine tekabül eder. Bu kavram her yerde olduğu için, liderlerin öngörü yapabilmesi, stratejik kararlar alabilmesi ve kaynakları etkili bir şekilde tahsis edebilmesi son derece zordur. VUCA dünyasının belirsizliği, eski ve güvenilir yöntemlere geri dönme isteğine sebep olabilir.

Karmaşıklık (Complexity)

Karmaşıklık, elde olan verilerin mantıklı yorumlanamaması, sebep-sonuç zincirinin bozulması ve organizasyonu çevreleyen kafa karışıklığı olarak tanımlanabilir.

Muğlaklık (Ambiguity)

Muğlaklık, yeterli bilgi sağlanmasına rağmen bir şeyin anlamının belirsiz olduğu durumlarda devreye girer. VUCA dünyasında olayların sürdürülebilirliğini belirleyememek ve bilgileri yanlış yorumlamak muğlaklıktan kaynaklanır. 

VUCA dünyasıyla nasıl başa çıkarsınız?

Liderlerin VUCA ile başa çıkmak için Vizyon (Vision), Anlayış (Understanding), Netlik (Clarity) ve Çeviklik (Agility) sahibi olması gerekir.  

Vizyon

Vizyon, Değişkenlikle başa çıkmak için kullanılır. 

Yeni düzendeki hızlı değişim ve belirsizlikler, planların esnek ve sürekli yenilenebilir olmasını zorunlu kılıyor. Net vizyona sahip liderler, pandemi ve ekonomik gerileme gibi değişken çevresel faktörleri daha iyi yönetebiliyor.

Bir ekibe liderlik ediyorsanız, bu vizyonu onlarla paylaşmanız gerekir. Zorlu olsa da ulaşılabilir ekip hedefleri oluşturmak, net bir vizyon geliştirmek için iyi bir adımdır.

Anlayış

Belirsizlik karşısında liderlerin öncelikle neyle karşı karşıya olduklarını anlamaları gerekir. 

VUCA dünyasında “anlayış” sürecinde kendi uzmanlık ve sorumluluk alanınızın ötesine bakmayı öğrenmeniz gerekiyor. Etrafta olup bitenleri sadece kendi ekibinizde değil daha geniş bir yelpazede, her kademede yer alan diğer fonksiyon ve departman çalışanlarını da kapsayacak şekilde değerlendirmelisiniz.

Ekibinizde daima düzenli ve net bir iletişim, paylaşım ve işbirliği ortamı oluşturmalısınız. Nihai hedefe ulaşmak için gereken anlayışı ekipteki herkesin benimsemesi gerekiyor.

Netlik

Netlik, Karmaşıklıkla başa çıkmak için kullanılır. Karmaşıklık karşısında gerek günlük hayattaki işlerinizde gerekse ekip içindeki ilişkilerinizde daha berrak, net ve yalın olma yönünde adımlar atmalısınız.

Kaotik ve karmaşık bir ortamda doğru önceliklere odaklanmanız ve sizi hedefinize ulaşmaktan alıkoyan diğer şeylere enerji harcamayı bırakmanız gerekir.

Bazen ekip üyeleri, hedeflere ulaşmak için izlemeleri gereken adımlarda farklı yaklaşımlar sergilerler. Bu karmaşıklığa yol açabilir. Bir lider olarak, her ekip üyesinin aynı sayfada olduğundan emin olmanız çok önemlidir. Onlara olabildiğince açık bir yol göstermeniz ve mümkün olduğunca basit süreçler tasarlamanız gerekir.

Liderlerin iletişimlerinde ve verdikleri mesajlarda açık, net ve anlaşılabilir olması VUCA dünyasında büyük rol oynar.

VUCA dünyası genellikle tek bir kişinin üstesinden gelemeyeceği kadar karmaşıktır. Ekip içerisinde işbirliği oluşturmak, hızlı tempolu ve öngörülemeyen bir ortamda fayda getirecektir.

Çeviklik

Çeviklik, organizasyon genelinde iletişim kurma ve çözümleri uygulamak için hızlı hareket etme yeteneğini ifade eder.

Muğlaklık karşısında çevik olmanın ilk koşulu esnekliktir. Belirlenmiş plan ve aksiyonların uygulanmasında katı olunmaması gerekir. Hedefe ulaşmak için izlenen yol, plan ve yöntemler konusunda esnek olmalısınız.

Alınan kararın bir süre sonra yanlışlığının ortaya çıkması ya da yarı yolda ortaya çıkan sürprizler olduğunda bunları gecikmeden farketmek, hatalardan çabucak öğrenmek ve hızla yeni bir planı hayata geçirmek önemlidir.

VUCA dünyasında liderlerin ve ekiplerinin çevik ve esnek olabilmesinin önemli bir koşulu da sadece kendi işinin gerektirdiği bilgi ve becerilere değil farklı bilgi ve becerilere de sahip olmaktır. Ekibinizi, bilgi ve deneyimlerini genişletmek için kendi işlevsel alanlarının dışında düşünmeye ve çalışmaya teşvik edebilirsiniz. İş rotasyonu ve çapraz eğitim, ekip çevikliğini artırmanın yollarından bazılarıdır.

Belirsizliği ve muğlaklığı azaltmak, organizasyonu daha çevik hale getirir ve size hızlı bir şekilde düşünüp sonuç çıkarma yetkinliği verir. 

VUCA dünyasında sadece iki seçeneğiniz var: sizi yenmesine izin vermek ya da mücadele etmek. VUCA’yı liderlik ve yönetim becerilerinizi geliştirmek için bir meydan okuma olarak görürseniz, bunu bir fırsata dönüştürebilirsiniz.

Vizyon, Anlayış, Netlik ve Çevikliğe odaklanarak ekibinizi zorluklar karşısında daha dirençli hale getirebilir ve onları öngörülemeyen durumlarla başa çıkabilmeleri için teşvik edebilirsiniz.

Response DGA’da full-funnel yaklaşımıyla uçtan uca dijital growth projelerini tasarlayıp, test edip ve yöneterek şirketiniz için hızlı ve sürdürülebilir büyüme sağlıyoruz.  Dijital growth kampanyaları hakkında bilgi almak ister misiniz?

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir