Türkiye’nin Sanayide Dijital Dönüşüm Yetkinliği Raporu

Türkiye’nin Endüstri 4.0 süreci hızlı bir şekilde devam ediyor. Daha öncesinde Küresel Rekabetçilik Raporu yayımlayan TÜSİAD, son olarak yayımladığı “Türkiye’nin Sanayide Dijital Dönüşüm Yetkinliği” raporunda dijital dönüşüm sürecinde Türkiye’nin artıları ve eksileriyle ilgili birçok veri sunuldu. İşte o veriler:

  • Dijital dönüşüm sürecinde sanayide karşılaşılan engellere bakıldığında Türkiye’deki şirketler gelişmiş ülkelerden farklı olarak yatırım öncesi ve planlama döneminde yer alıyorlar.
  • Teknoloji kullanan şirketler yerli tedarikçilerin olmadığını/bulunamadığını belirtirken teknoloji tedarikçisi şirketlerin talep düşüklüğünü önemli bir sorun olarak göstermesi teknolojinin arz ve talep dengesinde bir boşluk olduğunu göstermektedir.

Şirketlerin dijital dönüşüm konusunda stratejilerini tespit etmeden yatırım kararları almaları ve kısıtlı kaynaklarını aldıkları bu kararlara harcamaları, doğal olarak şirketlerin kaynaklarının boşa gitmesiyle sonuçlanabilmektedir. Bu nedenle, Türkiye’nin bu yarışta var olması  için üç adımdan oluşan kapsayıcı ve bütünlüklü  bir yol haritasına göre hareket etmesi gerekmektedir. O adımlar ise şunlardır:

  • Yatırımları hedefe göre belirlemek
  • Geleceği bugünden şekillendirmek
  • Hedeflenen değeri Türkiye’de yaratmak
5 Temel Bulgu

Yapılan araştırmada beş temel bulgu ortaya çıktı. Bunlar:

  • Şirketlerin büyük bir kısmı sanayide dijital dönüşüm konusunda bilgi ve ilgi seviyelerinin yüksek olduğunu belirtirken, buna oranla dönüşüme hazır olduğunu düşünen şirketlerin oranı daha aşağı seviyede.
  • Türkiye’de sanayi şirketlerinin dijital dönüşüm uygulama alanlarında henüz pilot projeleri gerçekleştirme (44/100) aşamasında olduğu görülüyor.
  • Şirketlerin özellikle Strateji ve Yol Haritası ile Yönetişim yetkinliklerinin düşük seviyede olduğu görülüyor.
  • Şirketlerin yetkinlik seviyeleri sektörlere göre farklılık göstermiyor. Buna rağmen, büyük ölçekteki şirketlerin (yıllık 250 milyon TL’den fazla geliri olan şirketler) sanayide dijital dönüşüm yetkinlik seviyeleri (50/100) küçük ölçekli şirketlere (33/100) kıyasla daha yüksek.
  • Şirketler, dijital dönüşümün önündeki en büyük engellerin yatırım maliyetlerinin yüksekliği ve yatırımın geri dönüş belirsizliği olduğunu söylüyorlar.
Sanayide Dijital Dönüşüm Yarışında Öncü Ülkelerin Durumu

2016 itibariyle, araştırmanın gerçekleştirildiği beş ülkenin de sanayide dijital dönüşüm adına önemli ilerlemeler kaydettiği görülüyor. Ancak Çin menşeli şirketlerin, dijital teknolojileri yakın gelecekte hayata geçirmeye daha hazırlıklı olduğu anlaşılıyor. Araştırmaya katılan Çin menşeli şirketlerin sadece %3’ü dijital dönüşüme hazır olmadığını belirtmiş.

20. yüzyılın ikinci yarısında Batılı ülkelerdeki iş gücü maliyetlerinde yaşanan artış sebebiyle Doğulu ülkelere kayan üretimin, Batılı ülkeler tarafından kalifiye iş gücü ve dijital teknolojilere yapılan yatırım sayesinde tekrar Batıya döneceği düşünülüyor. Buna rağmen, ucuz iş gücü sayesinde yarattığı maliyet avantajıyla dünyanın en büyük ekonomilerinden biri haline gelen Çin, günümüzde dijital dönüşüme liderlik eden ülkelerin başında gelmektedir.

Çin, küresel değer zincirinde sahip olduğu payı korumak ve daha da artırmak için öngörülü davranarak sanayide dijital dönüşümü gerçekleştirmek amacıyla önemli 30 adımlar atmaktadır. Bu da, kişi başı milli geliri sebebiyle Batılı ülkelerden ayrışan ve hala orta gelirli ülke grubunda yer alan Çin’in, ucuz iş gücü sayesinde kazandığı küresel rekabetçiliği korumak için sanayide dijital dönüşümü başarıyla uygulaması gerekliliğini kavradığını göstermektedir. Batılı ülkelerin üretimi tekrar kendilerine çekebilmek için kullandıkları dijital dönüşümü kendi yararına çevirerek dönüşüme öncülük eden ülkelerden biri olan Çin, Türkiye için de örnek alınması gereken bir ülke konumundadır.

Şirketinizin dijital dönüşüm yetkinliklerini arttırmak konusunda hakkında daha detaylı bilgi almak, geleceğe yönelik yatırımınızı belirlerken pazarlama ve reklam teknolojileri anlamında nelere dikkat etmeniz ve tüm pazarlama süreçlerinizle ilgili bilgi almak için uzman ekibimizden ücretsiz bir seanslık danışmanlık isteyin. Bilgi için: [email protected] Tel: 0212 275 73 42

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir