Türkiye’deki KOBİ’lere Dair İstatistikler

Facebook’un ‘Future of Business’ raporu için yapılan ankete 40 ülkeden 200 bin KOBİ katıldı.

 

Anket sonuçlarına göre önümüzdeki 6 ay içinde KOBİ’lerin %41’i ek istihdam yapmak istediğini belirtti. Uluslararası ticaret yapan KOBİ’lerin %47’sinin ise 6 ay içinde ek istihdam yaratmak istediği ihtimal dahilinde görünüyor.

 

%64: Dünyada KOBİ’ler %64 oranında eğitim ve bilgiye %64 online aramalar ile ulaşıyor. Bu oran Türkiye’de %48’dir. Bilgi ve eğitimden sonra %44 ile medya geliyor. Rapor sonucuna göre, işletmeler birbiriyle bilgi alışverişinde bulunup etkileşim kurduklarında daha çok öz güvenli oluyorlar.

 

%42: Rapora göre KOBİ’lerin %42’si yeni mobil dünyada gelişmek, ilerlemek ve bilgiye ulaşmak için birbirlerinden bir şeyler öğrenmenin gerekliliğini savunuyor.

 

%61: Dünya üzerinde işletmelerin %61’i gelecekleri konusunda kendilerini öz güvenli hissediyorlar.

 

Reklamcılık 1. sırada

 

Reklamcılık Türkiye’deki KOBİ’lerin daha iyi bilgi ve eğitime erişmek istedikleri alanlar arasında %46 ile ilk sırada yer alıyor. Reklamcılığı %44 ile pazarlama, %42 ile de işletmeyi büyütmeye dair bilgiler takip ediyor.

 

%37: Türkiye’deki KOBİ’lerin %37’si sektörlerinin mevcut durumunu, %24’ü ise genel olarak ekonomiyi “pozitif” olarak değerlendiriyor. (2017 – 2. çeyrek)

 

%45: Türkiye’deki KOBİ’lerin %45’i, kendi işletmelerinin mevcut durumunu “pozitif” olarak değerlendiriyor. (2017 – 2. çeyrek)

 

%57: Türkiye’deki KOBİ’lerin 6 ay içerisindeki beklentileri:

 

işletmeleri için %57,

sektörleri için %47 ve

genel ekonomi için %42 oranında “pozitif” (2017 – 2. çeyrek)

 

Türkiye’de KOBİ’lerin Sektörlere Göre Dağılımı (%)  

Perakende/toptan satış 16
İletişim/enformasyon 12
Üretim 8
Yiyecek 8
İnşaat 8
Mesleki hizmetler 8
Kişisel hizmetler 4
Eğitim 4
Sanat/hobi 4

 

%62: KOBİ’lerdeki cinsiyet dağılımına bakıldığında şöyle bir durum ortaya çıkıyor: şirketlerin çoğunlukla %11’i kadından %62’si erkekten oluşuyor. %28’si ise dengeli bir cinsiyet dağılımı oluşturuyor.

 

%72:  (KOBİ’ler için online’ın birincil işlevi “pazarlama”)

Türkiye’deki KOBİ’ler online araçlardan genellikle yeni ürün/hizmetleri tanıtmak (%71) ve potansiyel müşterilere yönelik reklamlar (%72) için yararlanıyor. Müşteriler ve tedarikçilerle iletişim için kullananların oranı ise %63’tür. Ürün/hizmet satışı için kullanım %56, bilgi edinmek amacıyla kullanım ise %58’tir. Online araçları şirket içi iş süreçleri için kullanan KOBİ’lerin oranı ise sadece %17’dir.

 

6 Aylık Süreç: Geçtiğimiz 6 ayda şirketlerindeki çalışan sayısının arttığını belirten KOBİ’lerin oranı %19, azaldığını belirtenlerin sayısı %24’tür. Gelecek 6 ay içinde çalışan sayısında artış olacağını gözlemleyenlerin oranı %37, azalacağını gözlemleyenlerin sayısı %2’dir.

 

2-4 kişilik şirketler

Türkiye’deki KOBİ’lerin büyük bir kısmı (%43) şirket büyüklüğünü “2-4 kişi” olarak tanımlıyor. “5-9 kişi” diyenlerin oranı %16, “Sadece ben çalışıyorum” diyenlerin oranı ise %20’dir. Çalışan kişi sayısı 250’yi geçen KOBİ’lerin oranı sadece %2’dir.

 

10 yaş

Türkiye’deki KOBİ’lerin çoğunluğu (%28) şirket yaşını 10 yıldan fazla olduğunu belirtiyor. “1-3 yaşında” diye belirtenlerin oranı %25’dir. “6-10 yıl” cevabını verenlerin oranı %18, “4-5 yıl” diyenlerin oranı ise %16’dır.

 

KOBİ’lerin Karşılaştıkları En Büyük Sorunlar (%)

Müşteri kazanmak 56
Ciro artışı 56
Ekonomi şartlarının belirsizliği 56
Karlılığı devam ettirmek 44
Vergi hukuku 43
Büyüme için finansmanı güvenceye almak 42
Vasıflı çalışanları işe almak/elde tutmak 34
İşleri olduğu gibi devam ettirmek için finansman sağlamak 32
Diğer hükümet düzenlemeleri 25
Yabancı pazarlara satış yapmak 20
Tedarikçi bulmak / tedarikçilerle çalışmak 16

 

3 aylık uluslararası ticaret verileri

Türkiye’deki KOBİ’lerin son 3 ayda toplanan uluslararası ticaret verilerine göre,

“İthalatçı olarak uluslararası ticaret yapıyorum” diyenlerin oranı %5, “İhracatçı olarak uluslararası ticaret yapıyorum” diyenlerin oranı %7, “hem ihracatçı hem ithalatçı olarak uluslararası ticaret yapıyorum” diyen işletmelerin oranı sadece %7’dir.

 

2-5 ülke

İhracat yapılan ülke sayısında karşılaşılan cevap: 2-5 ülke (%41)

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir