CMO Skills

CMO’ların 2021’de Mutlaka Benimsemesi Gereken 9 Yetkinlik

Pandemi, birçok kuruluşun düzenini alt üst etti. CMO’ların müşterilerini korumak ve işlerinin büyümesini sağlamak için stratejilerini değiştirmeleri ve yeni yetkinliklerde uzmanlaşmaları gerekiyor. 2021 yılında mutlaka sahip olunması gereken CMO yetenekleri seçkisini sizler için hazırladık.

Müşteri Odaklılık

Müşteri deneyimine odaklanmak, pazarlama dünyasında her zaman önemli olmuştur. Günümüzde yeni müşteriler kazanırken mevcut müşterilerini mutlu etmeye çalışan CMO’lar için müşteri odaklılık vazgeçilmez hale geldi.  

CMO’lar bu zorlu zamanlarda müşterilerin sorunlarına çözüm sunmaya ve hayatlarını kolaylaştırmaya gayret etmeliler. Sadece kendi çıkarlarına odaklanmak yerine müşterilerle olan bağlarını kuvvetlendirmeye çalışmalılar. Başarılı CMO’lar, müşteri yolculuğunun her aşamasında değer katan ve müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sunanlardır.

Empati

CMO’ların bu krizden eskisinden daha güçlü çıkmak istiyorlarsa empati, cömertlik, alçakgönüllülük ve öz farkındalık sahibi olmaları gerekiyor.

“Kriz, pazarlamacılar için kurnaz ya da alaycı olma zamanı değildir. Yardımsever, düşünceli, içten ve samimi olma zamanıdır. İlişkiler inşa etmenin, müşterilere değer katmanın ve uzun vadeli sadakat yaratmanın zamanıdır.”

Ann Handley, Chief Content Officer, MarketingProfs

CMO’lar markalarının müşterilerle nasıl etkileşim kurduğunu yeniden düşünmeli ve şirketlerinin insani yaklaşımını geliştirmeliler. Bu belirsizlikle dolu günlerde insanlar şirketlerden yardım etmelerini bekliyor ve en önemli ihtiyaçlarını karşılayarak, onlarla kurdukları bağı güçlendiren şirketleri ödüllendiriyor.

Hikaye Anlatıcılığı (Storytelling)

İçerik pazarlamasında storytelling kullanan pazarlama liderleri, hikayelerin empatiyi artırdığını ve kolektif deneyimler inşa ettiğini bilir. Storytelling duyguları ve insanları neyin motive edip onlara neyin ilham verdiğini anlamayı gerektirir. CMO’lar, müşterileri hakkında ne kadar çok şey bilirlerse, etkili iletişim için şansları o kadar yüksektir. Markalardan insani değerleri merkeze alan hikayeler anlatmaları bekleniyor. Markaların hikayesinde ana kahraman her zaman müşteri olmalı.

Özgünlük

Müşteriler her gün binlerce pazarlama mesajıyla bombardımana uğruyor. Artık ilgilerini çekmek bir hayli zor. Pazarlamacılar pandemiye yönelik klişe paylaşımları bırakmalı ve özgün olmaya çalışmalılar. Müşteriler, jenerik ve kalıplaşmış mesajlardan ziyade özgün, samimi, insan-odaklı ve duygulara hitap eden içeriklere ilgi gösteriyorlar.

Source: Marketing Examples

Çeviklik

Çeviklik ve hızla değişen müşteri beklentilerine uyum sağlamak, 2021’de en çok sahip olunması gereken CMO yetenekleri yelpazesinin bir parçası oldu. Müşteri ihtiyaçlarına çeviklikle cevap verebilen pazarlamacılar başarılı oluyor.

Source: Gartner

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık 2020’de en çok gündeme gelen konulardandı. Milenyum ve Z kuşağının marka bilinci daha yüksek olduğundan, değerlerini paylaşan şirketlerden satın alma olasılıkları daha yüksek görünüyor. Markalar, insanların şirketi nasıl algıladıklarını temsil ediyor. Tüketiciler sosyal konularda sorumluluk gösteren ve kültürel gelişmelere duyarlı markaları daha çok destekliyor.

CMO’ların tüketici değerlerini, kültürel olayları ve bunların müşteri davranışı üzerindeki etkilerini izlemesi gerekiyor. Değişen gündeme hızlı bir şekilde uyum sağlamak için kültürel farkındalığa erişmeleri gerekiyor.

Müşteri bağlılığı beklentilerindeki hızlı değişimler ve müşterilerin dijital teknolojiye yönelik takdirindeki artış göz önünde bulundurulduğunda, şirketlerin hızla en uygun müşteri mesajlarını ve olanaklarını sunmaya odaklanmaları gerekiyor. Tüketiciler artık fiziksel mağazalardan vazgeçerek dijital kanallara yöneliyor. Kuruluşlar mevcut krizle baş etmek için müşteri ihtiyaçlarını karşılayan çevik bir dijital kanal stratejisine başvurmak zorundalar. 

Deloitte’un yaptığı tüketici anketi sonucu katılımcıların %58’i müşteri ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için değişime giden en az bir markayı anımsayabildi ve %82’si bunun ilgili markayı daha sık kullanmalarını sağladığını ifade etti. Katılımcıların %66’sı salgın sayesinde iyi tasarlanmış teknolojileri daha fazla takdir etmeye başladığını söylerken %63’ü salgın sonrasında dijital teknolojileri daha sık kullanmaya devam edeceğini belirtti.

Dayanıklılık

Gerçek şu ki COVID-19, iş yapma şeklimizi derinden değiştirdi. Kurallar değişti ve kuruluşlar hata yapmaya başladı. Bu zorluklar içerisinde başarısızlıklarından ders alan ve öğrendiklerini uygulayan kuruluşlar kârlı çıktı. 

En zoru da, müşterileri sorumlu bir şekilde desteklerken, kriz boyunca işletmeyi yürütmeye devam etme arasındaki dengeyi korumak oldu. Kriz ve belirsizliklerle başa çıkmak için pazarlama liderlerinin hiç olmadığı kadar dayanıklılık göstermeleri gerekiyor. 

Gelişim ve Büyüme Zihniyeti (Growth Mindset)

Kriz anları ve zorlu zamanlar genellikle yeni inovasyonları ve büyümeyi tetikler. İnsanların önem verdiği şeylere bakış açısını değiştirir. Gelişim ve büyüme zihniyetinin (growth mindset) önemi, kuruluşlar pandemi sırasında yeni çalışma yöntemlerine adapte olurken yeniden ortaya çıktı. Liderler, üretkenliği artırırken çalışanları ve müşterileri güvende tutmak için stratejileri hızla değiştirmeli ve eski yöntemleri yeniden düzenlemeli. 

Gelişim ve büyüme zihniyetini iş stratejisinin temel unsurlarından biri olarak belirlemek, pazarlama liderlerinin değişimi kucaklayan, yenilikçi ve dayanıklı bir kültür geliştirmelerine yardımcı olacaktır.

Uzaktan Liderlik

Yılın geri kalanında evden çalışma devam edecek gibi görünüyor. Hatta Microsoft, Spotify gibi birçok şirket kalıcı olarak ofisten bağımsız çalışma modeline geçiyor. Bu nedenle liderlerin, evden çalışan bir ekibe liderlik etmenin getirdiği zorlukları ele almaları gerekecek. CMO yetenekleri çeşitlenirken CMO’lar ekip üyeleriyle görüşmek, onlara yönetimden ihtiyaç duydukları desteği vermek, motivasyonu ve üretkenliği artırmak için gerekli araçları düşünmek için zaman ayırmaları gerekiyor.

Veri odaklılık

Tüm organizasyonda müşteri deneyimini optimize etmek, özellikle 2021’e başlarken hayati önem taşıyor. Pazarlamacılar, müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak ve onlara doğru zamanda ulaşmak için verilerden gelen içgörülerden yararlanarak gerçek değer yaratabiliyor.

CMO’ların müşteriler hakkında içgörüler elde etmek, pazarlama ve müşteri deneyimi uzmanlarını müşterileri için kişiselleştirilmiş analitiklerle güçlendirmek için veriye dayalı girişimleri benimsemesi gerekiyor. Müşteri ihtiyaçlarını üst yönetime iletmek ve müşteri beklentilerini değiştirme konusunda onları eğitmek için verileri ve içgörüleri etkili bir şekilde kullanmalılar.

CMO’lar, müşterilerin değişen ihtiyaç ve beklentilerine uyum sağlarken onlara değer katmanın yollarını bulabilirse, 2021’de yeni müşterileri çekmek, etkileşime girmek ve dönüştürmek için daha güçlü bir konumda olacaklar. CMO yetenekleri ancak değişime olan tutkuyla geliştirilebilir. Liderler ne kadar gelişirse ekibi o kadar ileriye götürecektir.

Response DGA’da full-funnel yaklaşımıyla uçtan uca dijital growth projelerini tasarlayıp, test edip ve yöneterek şirketiniz için hızlı ve sürdürülebilir büyüme sağlıyoruz. Dijital growth kampanyaları hakkında bilgi almak ister misiniz?

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir