Demand Generation (Talep Yaratma)

Şirketlerin kendi ürün ve hizmetleriyle ilgili gerçekleştirdiği ve ihtiyaç duyulan tüm pazarlama araçlarının kullanıldığı pazarı büyütme, pazar payı artırma ve daha çok satış odaklı faaliyetlerinin tamamına verilen isimdir.

Lead Generation(Müşteri Yaratma)

Sunduğumuz ürün veya hizmete ilgisi, ihtiyacı veya satın alma niyeti olan kişilere rakiplerden önce ulaşmaya çalışırken kullanılan analitik pazarlama programıdır.

Demand/Lead Generation Consultant Kimdir?

Ürün ve hizmetlerinize ilgisi, ihtiyacı veya satın alma niyeti olan kişilerin profilini analiz eden, satın alma sürecinin hangi safhasında olduğunu ve onlara hangi kanallardan daha etkin ve hızlı şekilde ulaşılabileceğini tespit edip, online/offline tüm pazarlama araçlarını entegre, her safhasında ölçülebilir ve satış odaklı bir şekilde kurgulayan ve süreci satışla sonlandıran disiplinlerarası bir pazarlama uzmanıdır.

Kimlerin İhtiyacı Var ?

Lead Generation ve Demand Generation konsepti dünyada çok farklı sektörlerde ve farklı profillerde şirketler tarafından kullanılıyor. Ancak en çok sigorta, finansal hizmetler, kurumsal hizmetler, eğitim şirketleri,  yazılım şirketleri, sağlık kurumları, STK’lar ve teknoloji şirketleri tarafından kullanılıyor.

Neden Demand Generation ve Lead Generation?

Lead generation hem müşteri adayı hem de ürün/hizmet sunan şirket için iki taraflı bir kazan-kazan denklemi kurguluyor. Bu sayede müşteri adayı kendi ihtiyaçlarına uygun ve özel ürün/hizmet fırsatları alırken şirket de satın alma niyeti olan müşteri adaylarına daha verimli ve hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. Bunun yanı sıra şirketler her bir safhada maliyetlerini, lead özelliklerini, lead başına maliyetleri ve hacimlerini kontrol edip takip edebiliyorlar.

Deneyimli ekibimizle talep yaratma ve müşteri yaratma ihtiyaçlarınızı hedef kitleniz ve  hedefleriniz özelinde görüşmek için hemen Response DGA ile iletişime (info@responsedga.com) geçin.

Post a comment