RDGA_logo 100x290pxResponse DGA modern pazarlamanın bir çok alanını disiplinlerarası bir ustalıkla kullanan, satış hedeflerine uygun müşteri verisi yaratma, yatırım getiri odaklı pazarlama ve pazarlama otomasyonu konularında uzmanlaşmış, tam hizmet projeler üretip yöneten, mecra bağımsız yani dijital-geleneksel ayrımı yapmayan bir pazarlama ve teknoloji ajansıdır.

Response DGA olarak tüm pazarlama araçlarını ve kanallarını birbiriyle uyumlu şekilde entegre ederek müşterilerimizin finansal olarak ölçülebilir sonuçlar elde etmelerini ve bunları teknolojiyle destekleyip yönetmelerini sağlarız.

Yaklaşımımız, müşterilerimizin hesap verilebilir yöntemlerle iş hedeflerine ulaşmalarını, müşteri kazanımını arttırmalarını, marka bilinirliklerini güçlendirmelerini ve satışlarını en yüksek seviyeye çıkarmalarını sağlayarak uzun ömürlü ve sürdürülebilir pazarlama stratejileri oluşturmalarına yardım etmek üzerine kuruludur.