Potansiyel Müşteri Puanlama Modeli  Gelişti3-Potansiyel müşteri puanlama modelirme

Response DGA danışmanları, pazarlama ekibinizin potansiyel müşteri verilerini daha iyi yorumlayabilmeleri için belli bir puanlama sistemi oluşturur, verimli bir model yaratır, buna bağlı satışlar elde eder, sonuçları inceler ve gerekli noktalarda optimizasyon yapar.