Pazarlama Sistemi Denetimi

Pazarlama süreçlerinizin, pazarlama ve CRM sistemlerinizin, web siteniz, pazarlama otomasyon 1-Pazarlama Sistem Denetimisistemleriniz ve CRM sistemlerinizin senkronizasyonu açısından denetlenmesi ve değerlendirmesi yapılır. Denetlemeler sonucunda ortaya çıkan gerekli iyileştirmeler ve düzeltmelerle daha verimli hale getirilir.