B2B Müşteri Kazanımı Çalışmaları8-B2B Marketing

Kurumsal müşterilere yönelik ürün ve hizmetlerinizin satış ve pazarlama çalışmaları için, yurt içi ve yurt dışında istenilen bölge, sektör, çalışan sayısı, karar verici pozisyonuna ve ihtiyaç duyulan diğer kriterlere göre potansiyel müşteri verileri yaratacak kurgular tasarlıyor ya da var olan kaynaklardan sizin için izinli müşteri verisi temin ediyoruz.